Smaller Default Larger

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΏΟΥ

Ημ/νια: 01/03/2018

Αριθμ. Πρωτ.: 3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΏΟΥ

Στο πλαίσιο του Έργου “InClust” “LOCALCLUSTERS&SOCIALENTERPRISESINCUBATORSINTHEFIELDSOFCULTURE/TOURISM&FOLKTRADITION”,  το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας 

Κ.Αιτωλού&Ν.Πριοβόλου, Τ. Κ. 47132 ΑΡΤΑ (Επιμελητήριο Άρτας, 6ος όροφος)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Γιάννης Γκολομάζος

Τηλ: 2681028728

Fax: 2681078654

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας , έχοντας υπόψη:

 1.    Το καταστατικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Άρτας
 2.    Τις διατάξεις για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 3.    Την απόφαση Δ.Σ. με αριθμ. 1/21-09 2016 γιατηνσυμμετοχήτηςΑναπτυξιακήςΕταιρείαςΕπιμελητηρίουΆρταςστοέργοInClust” “LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE/TOURISM & FOLK TRADITION”,
 4.     Το Partnership Agreement του έργου με αριθμό < A2 – 2.2 - 6 >μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής (Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας (JS/MA) - Interreg IPA CBC Programme “Greece-Albania 2014-2020” ) και των εταίρων του έργου

 

Ανακοινώνει

ότι θα καταρτίσει μητρώο σχετικά με την στελέχωση των αρμοδίων Επιτροπών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου “InClust” «ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ CLUSTERS & ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο PartnershipAgreementNo. : < A2 – 2.2 - 6 >

 

Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας (εφεξής Αναπτυξιακή) είναι επικεφαλής εταίρος  του έργου InClust” «ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ CLUSTERS & ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ»  το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”,

 

Στο  έργο “InClust” συμμετέχουν οι εξής εταίροι:

 1. Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας
 2. Επιτροπή Ερευνών Ιόνιου Πανεπιστήμιου, Τμήμα Αρχειονομίας βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
 3. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ
 4. Auleda - Local Economic Development Agency
 5. Δήμος Κορυτσάς
 6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 

Η διάρκεια υλοποίησης είναι 24 μήνες.

Η έναρξη και λήξη κάθε πακέτου εργασίας έχει ως εξής:

Α/Α

Τίτλος πακέτου εργασίας

Έναρξη

Λήξη

1

Διοίκηση έργου

30/1/2018

29/1/2020

2

Προβολή και Δημοσιότητα

1/3/2018

29/1/2020

3

Μελέτες και Έρευνες

2/4/2018

29/1/2020

4

Δικτύωση

1/12/2019

29/1/2020

5

Συνεργατικοί σχηματισμοί-clusters

2/7/2018

29/1/2020

6

Θερμοκοιτίδα Κοινωνικών Επιχειρήσεων στους τομείς του Τουρισμού/Πολιτισμού και της Παράδοσης

3/7/2018

29/1/2020

 

Αντικείμενο – Περιεχόμενο του Έργου

 

Το έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση η οποία θα περιλαμβάνει τη δημιουργία σε τοπικό επίπεδο ενός  Συνεργατικού Σχηματισμού αλλά και μιας Θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων στο αντικείμενο του Τουρισμού/Πολιτισμού αλλά και της Λαϊκής Παράδοσης. 

Η σύσταση Συνεργατικού Σχηματισμού θα πηγάζει αρχικά από τη συγκέντρωση και συστέγαση σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο δημιουργικών ανθρώπων οι οποίοι θα κληθούν να συνυπάρξουν, να συνεργαστούν και να συζητήσουν για τις ανάγκες του τόπου τους.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία στόχος είναι να δημιουργηθεί αυτός ο Συνεργατικός Σχηματισμός πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών (Cultural and CreativeCluster), που θα ενισχύσει τις υπάρχουσες υποδομές και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη τους σε περιφερειακή, εθνική και ευρωπαϊκή εμβέλεια.

Μέσα από τη συγκέντρωση και συστέγαση δημιουργών, καλλιτεχνών, επιχειρηματιών, παραγωγών και φορέων η ομάδα έργου θα οργανώσει μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων οι οποίες θα λειτουργήσουν ως τόπος συνάντησης δημιουργικών εργαζομένων αλλά και ως τόπος ανταλλαγής εμπειριών, προτάσεων και τεχνογνωσίας, σηματοδοτώντας τελικά τη «γέννηση» του Σχηματισμού αυτού.

Παράλληλα με τη λειτουργία του Συνεργατικού Σχηματισμού θα δημιουργηθεί μια Θερμοκοιτίδα υποστήριξης υφιστάμενων και νέων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στο αντικείμενο του Τουρισμού-Πολιτισμού και της Λαϊκής Παράδοσης η οποία θα υποστηρίξει και την διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας/Επιχειρηματικότητας.

Βασικό εργαλείο του έργου και κέντρο όλων των δραστηριοτήτων είναι η δημιουργία μιας θερμοκοιτίδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας και υποστήριξης του Clusterσε χώρο που θα παραχωρηθεί και θα διαμορφωθεί μέσω του συμμετοχικού σχεδιασμού (participatoryplanning).

Στόχοι του έργου

Η αξιοποίηση και ανάδειξη των τοπικών πλεονεκτημάτων, με στόχο την ανάπτυξη των εξαγωγών των εγχώριων πολιτιστικών προϊόντων, την αύξηση των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στις τοπικές εκδηλώσεις, την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των δημοτών και την μεσοπρόθεσμη αύξηση των δημοτών.

Ειδικότερα:

Η καταγραφή και η αξιολόγηση:

 • Του ανθρώπινου δυναμικού,
 • Των θεσμικών φορέων
 • Των ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών οργανώσεων του κλάδου,
 • Των ατομικών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου,
 • Των φορέων τυπικής και άτυπης επαγγελματικής εκπαιδευτικής κατάρτισης.
 • Της δυναμικής και βιωσιμότητας δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η κατάρτιση μητρώου σχετικά με την στελεχωση των παρακάτω Επιτροπών:

A/A

Επιτροπές

Ενδεικτικές Ειδικότητες

Εμπειρία

1

Διενέργειας διαγωνισμού – Ενστάσεων – Παρακολούθησης και Παραλαβής

διοικητικοί, υπεύθυνοι διαχείρισης έργων, μηχανικοί, νομικοί, πληροφορικοί, οικονομικοί κ.ά.,

Τα άτομα που θα κληθούν να στελεχώσουν τις Επιτροπές Διενέργειας διαγωνισμού – Ενστάσεων – Παρακολούθησης και Παραλαβή, θα πρέπει να έχουν εμπειρία και ικανότητα που σχετίζονται με την διενέργεια διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων καθώς και την διαχείρηση έργων.

 

Οι υποψήφιοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή το βιογραφικό τους σημείωμα προς τεκμηρίωση των παραπάνω.

Κάθε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο που επιθυμεί ο υποψήφιος όπως συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, εργασίες, συνεντεύξεις κ.λπ. (και άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσουν την Αναθέτουσα Αρχή στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων.

Δεκτές γίνονται οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή ή αποστέλλονται με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τα άτομα που θα στελεχώσουν τις σχετικές Επιτροπές θα εδοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

 

 

Για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ